Fri. 3/20/20
March 26, 2020
Tues. 3/24/20
March 26, 2020

Mon. 3/23/20

Mon. 3/23/20

At-Home Wod – 25min. Cap

CrossFit iQ Alphabet

2min. Run
C – 30 Air Squats
R – 15 Push Ups
O – 40 Jumping Jacks
S – 30 Burpees
S – 30 Burpees
2min. Run
F – 10 Burpees
I – 30 Jumping Jacks
T – 15 Air Squats
i – 30 Jumping Jacks
Q – 30 Ab Crunches
2min. Run

GET STARTED